Aktuality

Krašovický zpravodaj 1/18Dokument ke stažení

Stavba II. etapy vodovodu

Informace o stavbě pořizované z dotace MZe a Plzeňského kraje
15.8.2017

Dokument ke staženíDokument ke stažení

Kronika Krašovic

Kronika Krašovic - 3. část.

(pokud nelze soubor otevřít, stáhněte jej nejprve do počítače přes pravé tlačítko myši)

Dokument ke stažení

Kronika Krašovic

Kronika Krašovic - 2. část.

(pokud nelze soubor otevřít, stáhněte jej nejprve do počítače přes pravé tlačítko myši)

Dokument ke stažení

Kronika Krašovic

Kronika Krašovic - 1. část.

(pokud nelze soubor otevřít, stáhněte jej nejprve do počítače přes pravé tlačítko myši)

Dokument ke stažení

Dotace EU

Projekt \"Rekonsrukce a modernizace místních komunikací obce Krašovice je spolufinancován z ROP NUTS II Jihozápad - ERDF

Dokument ke stažení