Úřední deska

Valná hropmada HS Mrtník

Valná hromada HS Mrtník

Vyvěšeno: 16.1.2019

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít písemnost - Rekonstrukce MK

Vyvěšeno: 16.1.2019

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozhodnutí o povolení stavby

Rozhodnutí o povolení stavby - Rekonstrukce MK na Bojišti

Vyvěšeno: 16.1.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Schválený rozpočet Bělská skupina na rok 2019

Schválený rozpočet Bělská skupina na rok 2019

Vyvěšeno: 7.1.2019

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Cena stočného pro rok 2019

Cena stočného pro rok 2019

Vyvěšeno: 27.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Ceník sběrného dvora odpadů

Ceník sběrného dvora odpadů Horní Bříza

Vyvěšeno: 27.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Schválený střednědobý výhled obce na roky 2020-2022

Schválený střednědobý výhled obce na roky 2020 - 2022

Vyvěšeno: 14.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Schválený rozpočet obce Krašovice 2019

Schválený rozpočet obce Krašovice 2019

Vyvěšeno: 14.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Obecně závazná vyhláška 12018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Vyvěšeno: 13.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška - oznámení převzít písemnost-rekonstrukce komunikace

Vyvěšeno: 10.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o zahájení stavebního řízení-rekonstrukce MK

Oznámení o zahájení stavebního řízení
rekonstrukce komunikace

Vyvěšeno: 10.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Změny jízdních řádů od 9.12.2018

Změna jízdních řádů od 9.12.2018

Vyvěšeno: 6.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na Valnou hromadu Bělská skupina,rozpočet 2019

Pozvánka Valná hromada Bělská skupina, Rozpočet 2019

Vyvěšeno: 3.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Soutěž hvězdička

Soutěž hvězdička

Vyvěšeno: 3.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na VZ 12.12.2018

Pozvánka na VZ 12.12.2018

Vyvěšeno: 3.12.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022

Vyvěšeno: 26.11.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno: 26.11.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Informace - Lýkožrout smrkový

Informace - Lýkožrout smrkový

Vyvěšeno: 23.11.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o zahájení řízení - kácení stromů Martin Pašek

Oznámení o zahájení řízení - kácení stromů rostoucích mimo les - Martin Pašek. Vyvěšeno: 5.11.2018 Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na Ustavující zasedání Zastupitelstva obce

Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce

Vyvěšeno: 24.10.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o zahájení řízení kácení stromů rostoucích mimo les

Oznámení o zahájení řízení kácení stromů rostoucích mimo les

Vyvěšeno: 18.10.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na slavnostní výsadbu Lípy republky

Pozvánka na výsadbu Lípy republiky

Vyvěšeno: 10.10.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Záměr pronájmu

Záměr pronájmu místnosti na OÚ

Vyvěšeno: 10.10.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Volby Senát II.kolo

Volby Senát II.kolo

Vyvěšeno: 9.10.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Výsledky voleb

Výsledky voleb do zastupitelstva obce.
Vyvěšeno: 6.10.2018
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby 15 RD

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby 15 RD

Vyvěšeno: 2.10.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obcí

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstev obcí

Vyvěšeno: 19.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu

Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 19.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o zamýšleném převodu

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků nebo jejich ideálních částí

Vyvěšeno: 19.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na VZ 26.9.2018

Pozvánka na VZ 26.9.2018

Vyvěšeno: 18.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje PK

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK

Vyvěšeno: 18.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na zasedání okrskové volební komise

Pozvánka na zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno: 13.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

2.RO - Sdružení Bělská skupina

2.RO - Sdružení Bělská skupina

Vyvěšeno: 13.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

ČEZ Distribuce Upozornění k odstranění stromoví

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Vyvěšeno: 13.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Mudr.Křiklánová - Změna ordinačních hodin

MUDr. Křiklánová - Změna ordinačních hodin

Vyvěšeno: 11.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku
Vyvěšeno: 4.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK

Vyvěšeno: 4.9.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Svoz nebezpečného odpadu září 2018

Svoz nebezpečného odpadu září 2018

Vyvěšeno: 29.8.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Volební práva občanůjiných členských států EU

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí
Vyvěšeno: 29.8.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení 15 RD

Vyvěšeno: 29.8.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Vyvěšeno: 21.8.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: 17.8.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Mimořádná Valná hromada Sdružení BS

Mimořádná valná hromada Sdružení Bělská skupina

Vyvěšeno: 17.8.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 6.8.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Jízdní řád Plzeň-Nečtiny

Nový jízdní řád od 1.7.2018
Plzeň-Nečtiny

Vyvěšeno: 30.7.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Jízdní řád Plzeń-Žlutice

Nové jízdní řády od 1.7.2018
Plzeň-Žlutice

Vyvěšeno: 30.7.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení záměru směny pozemků

Oznamujeme záměr směny pozemků - p. č. 167/34 a části p. č. 492/2 a 493/3 o celkové výměře cca 300 m2 (1) za část p. č. 167/1 o stejné výměře s p. Kydlíčkem, p. Kepkou a paní Kepkovou (2)
Vyvěšeno: 30.7.2018
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na VZ 8.8.2018

Pozvánka na VZ 8.8.2018

Vyvěšeno: 30.7.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové změny 3,4 2018

Rozpočtové změny 3,4 2018

Vyvěšeno: 7.6.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Závěrečný účet obce Krašovice za rok 2017

Závěrečný účet obce Krašovice za rok 2017

Vyvěšeno: 31.5.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Výkazy za rok 2017 Bělská skupina

Výkazy za rok 2017 Bělská skupina

Vyvěšeno: 23.5.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Zpráva o výsledku přezkoumaní za rok 2017 Bělská skupina

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 Bělská skupina

Vyvěšeno: 23.5.2018

Sejmuto.

Dokument ke stažení

Závěrečný účet 2017 Bělská skupina

Závěrečný účet zas rok 2017 Bělská skupina

Vyvěšeno: 23.5.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 1 Bělská skupina

Rozpočtové opatření č. 1 Bělská skupina

Vyvěšeno: 23.5.5018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na VZ 30.5.2018

Pozvánka na VZ 30.5.2018

Vyvěšeno: 22.5.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh znaku a vlajky

Návrhy znaku a vlajky, které budou projednávány na veř. zasedání dne 30.5.
Připomínky k návrhům je možno zaslat na adresu krasovice@vony.cz.

Dokument ke stažení

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků

Vyvěšeno: 11.5.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh závěrečného účtu obce Krašovice za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Krašovice za rok 2017

Vyvěšeno: 10.5.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na Valnou hromadu Sdružení Bělská skupina

Pozvánka na Valnou hromadu Sružení Bělská skupina

Vyvěšeno: 4.5.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Výkazy za rok 2017 DSO Bělská skupina

Výkazy za rok 2017 DSO Bělská skupina

Vyvěšeno: 4.5.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 DSO Bělská skupina

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 DSO Bělská skupina

Vyvěšeno: 4.5.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 DSO Bělská skupina

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 DSO Bělská skupina

Vyvěšeno: 4.5.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Finanční úřad pro Plzeňský kraj-Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2018

FÚ pro Plzeňský kraj-Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2018.

Vyvěšeno: 30.4.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení č. 1/2018 - Záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Vyvěšeno: 20.4.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

ZŠ a MŠ Dolní Bělá p.o.-Zápis dětí do mateřské školy

ZŠ a MŠ Dolní Bělá p.o. - Zápis dětí do mateřské školy

Vyvěšeno: 20.4.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2018

Rozpočtové opatření č. 1 a 2/

Vyvěšeno: 26.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Usnesení o nařízení dražebního jednání - Karel Henžlík

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Karel Henžlík

Vyvěšeno: 26.3.208

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška o veřejném projednávání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška o veřejném projednávání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK

Vyvěšeno: 26.3.2018
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Základní škola a Mateřská škola - Zápis dětí do 1.třídy

Základní škola a Mateřská škokla Dolní Bělá - Zápis dětí do 1.třídy

Vyvěšeno: 20.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o zahájení řízení - kácení stromů rostousích mimo les

Oznámení o zahájení řízení - kácení stromů rostoucích mimo les - obec Krašovice

Vyvěšeno: 18.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o zahájení řízení - kácení stromů rostousích mimo les

Oznámení o zahájení řízení - kácení stromů rostoucích momo les Mašát Petr

Vyvěšeno: 12.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na VZ 21.3.2018

Pozvánka na VZ 21.3.2018

Vyvěšeno: 12.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Krajský úřad PK - Výzva k důslednému plnění opatření v ochranš lesa - lýkožrout smrkový

Krajský úřad PK - Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa -lýkožrout smrkový

Vyvěšeno: 9.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Jízdní řády - příloha č. 3

Jízdní řády - příloha č. 3

Vyvěšeno: 7.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Jízdní řády - příloha č. 2

Jízdní řády - příloha č. 2

Vyvěšeno: 7.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Nové jízdní řády - Príloha č. 1

Jízdní řády - příloha č. 1

Vyvěšeno: 7.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh změn jízdních řádů platných od roku 2020

Návrh změn jízdních řádů platných od roku 2020 k připomínkám

Vyvěšeno: 7.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozhodnutí - kácení stromů

Rozhodnutí - kácení stromů rostoucích mimo les - Kieswetter PetrVyvěšeno: 1.3.2018Sejmuto:

Dokument ke stažení

ČSAD Plzeň - prodloužení spoje

ČSAD Plzeň-prodloužení spoje v 17.30 hod. z Plzeně do Dolní Bělé od 5.3.2018

Vyvěšeno: 1.3.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí

Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí k 1.2.2018

Vyvěšeno: 19.2.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o zahájení řízení -kácení stromů Kieswetter Petr

Oznámení o zahájení řízení - kácení stromů rostoucích mimo les - Kieswetter Petr

Vyvěšeno: 9.2 2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Schválení rozpočtového opatření č. 4 - Bělská skupina

Schválení rozpočtového opatření č. 4 - Bělská skupina

Vyvěšeno: 9.2.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Schválený rozpočet na rok 2018 - Bělská skupina

Schválený rozpočet Bělská skupina na rok 2018

Vyvěšeno: 9.2.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK

Vyvěšeno: 6.2.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Výsledky hlasování Volby Prezidenta II.kolo

Výsledky hlasování ve volebním okrsku Volby Prezidenta ČR II.kolo

Vyvěšeno: 29.1.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Opis výsledku hlasování Volby Prezidenta I.kolo

Opis výsledku hlasování Volby Prezidenta I.kolo

Vyvěšeno: 14.1.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočet 2018

Rozpočet 2018 schválený 20.12.2018

Vyvěšno: 6.1.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozemkové úpravy v katast.území Horní Bělá-pozvánka

Pozemkové úpravy v katastr.území Horní Bělá - pozvánka

Vyvěšeno: 13.1.2018

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Cena stočného pro rok 2018

Schvílená cena stočného pro rok 2018

Vyvěšeno: 22.12.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 10

Změna rozpočtu 2017

Vyvěšeno: 21.12.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na 1.Zasedání okrskové volební komise - Prezident ČR

Pozvánka na 1. Zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno: 12.12.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb- Prezident ČR

Vyvěšeno: 12.12.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka VZ 20.12.2017

Pozvánka VZ 20.12.2017

Vyvěšeno: 11.12.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška-vodovodní přípojky

Veřekná vyhláška - vodovodní přípojky

Vyvěšeno: 7.12.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Informace o II.etapě vodovodu

Informace o II.etapě vodovodu

Vyvěšeno: 1.12.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

Vyvěšeno: 28.11.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Sdružení Bělská skupina Rozpočet 2018, Pozvánka Valná hromada

Sružení Bělská skupina - Rozpočet 2018, Pozvánka Valná hromada

Vyvěšeno: 28.11.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Počet a sídlo volební komise 2018

Počet a sídlo volební komise - Volba prezidenta 2018

Vyvěšeno: 27.11.2017
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o zahájení řízení-kácení stromů rostoucích mimo les

Oznámení o zahájení řízení-kácení stromů rostoucích mimo les

Vyvěšeno: 15.11.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 8,9

Změna rozpočtu 2017

Vyvěšeno: 9.11.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - VOLBA prezidenta ČR

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise-VOLBA prezidenta ČR

Vyvěšeno: 9.11.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na VZ 1.11.2017

Pozvánka na VZ 1.11.2017

Vyvěšeno: 23.10.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - vodovodní přípojky

Vyvěšeno: 19.10.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Vyvěšeno: 4.10.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Dětská ordinace Dolní Bělá - dovolená

Dětská ordinace Dolní Bělá - dovolená

Vyvěšeno: 4.10.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 4.10.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Usnesení z 5.VZ

Usnesení z 5.VZ

Vyvěšeno: 2.10.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na 1. Zasedání okrskové volební komise

Pozvánka na 1.Zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 25.9.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník )

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí

Vyvěšeno: 20.9.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 19.9.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na VZ 27.9.2017

Pozvánka na VZ 27.9.2017

Vyvěšeno: 19.9.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

3.RO Bělská skupina

3.RO Bělská skupina

Vyvěšeno: 19.9.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

ČEZ Distribuce - odstranění stromoví

ČEZ Distribúce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Vyvěšeni: 18.9.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 8.9.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Změna ordinační doby NZZ Dolní Bělá

Změna ordinační doby NZZ Dolní Bělá

Vyvěšeno: 4.9.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 4.9.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Usnesení z 17.8.2017

Usnesení z 17.8.2017
Vyvěšeno: 23.8.2017
Sejmuto:

Dokument ke stažení

2. Rozpočtové opatření SBS

2. Rozpočtové opatření SBS

Vyvěšeno: 23.8.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Mimořádná Valná hromada 6.9.2017

Mimořádná Valná hromada SBS dne 6.9.2017

Vyvěšeno: 21.8.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 6

Změna rozpočtu 2017

Vyvěšeno:18.8.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vyvěšeno: 21.7.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Stanovení mimimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise dne 20. a 21.října 2017

Vyvěšeno: 21.8.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o uložení zásilky

Pan Radim NOVOTNÝ má uloženou písemnost na poště Trnová, kterou může vyzvednout v otevíracích hodinách do 1.9.2017.

Vyvěšeno: 21.8.2017

Sejmuto:

Pozvánka na VZ 17.8.2017

Pozvánka na veřejné zasedání 17.8.2017

Vyvěšeno|: 9.8.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh rozpočtového opatření SBS

Návrh rozpočtového opatření Sdružení Bělská skupina

Vyvěšeno: 12.7.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Mimořádná Valná hromada Sružení Bělská skupina

Mimořádná Valná hromada Sdružení Bělská skupina dne 1.8.2017

Vyvěšeno: 12.7.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č.52017

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Vyvěšeno:30.6.2017

Sejmuto:31.12.2017

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška-Oznámení o možnosti převzít písemnost - přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno: 30.6.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 4,5

Změna rozpočtu 2017

Vyvěšeno: 30.6.2017
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Usnesení z 27.6.2017

Usnesení z 27.6.2017

Vyvěšeno: 28.6.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejné zasedání 27.6.2017

Veřejné zasedání dne 27.6.2017

Vyvěšeno: 19.6.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích PK

Vyvěšeno: 12.6.2017
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 Bělská skupina

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 Bělská skupina

Vyvěšeno: 8.6.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Příloha účetní závěrky za rok 2016 Bělská skupina

Příloha účetní závěrky za rok 2016 Bělská skupina

Vyvěšeno: 8.6.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 1 Bělská skupina

Rozpočtové opatření č. 1 Bělská skupina

Vyvěšeno: 8.6.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Výhled střednědobého rozpočtu Bělská skupina

Výhled střednědobého rozpočtu Bělská skupina

Vyvěšeno: 8.6.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Závěrečný účet BS 2016

Závěrečný účet Bělská skupina na rok 2016

Vyvěšeno: 8.6.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška o návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK

Vyvěšeno: 16.5.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Zpráva přezkoumání Bělská skupina rok 2016

Zpráva přezkoumání Bělská skupina rok 2016

Vyvěšeno: 16.5.2017

Sejmuto

Dokument ke stažení

Pozvánka Valná hromada SBS

Pozvánka Valná hromada SBS 6.6.2017

Vyvěšeno: 16.5.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh rozpočtového opatření SBS

Návrh rozpočtového opatření 1/2017 SBS

Vyvěšeno: 16.5.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Výkazy Bělská skupina za rok 2016

Výkazy Bělská skupina za rok 2016

Vyvěšeno: 16.5.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 SBS

Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 SBS

Vyvěšeno: 16.5.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SBS

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SBS

Vyvěšeno:16.5.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška FÚ-daň z nemovitých věcí na rok 2017

Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2017

Vyvěšeno: 29.4.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017 - Změna rozpočtu na rok 2017

Vyvěšeno: 20.4.2017

Vyvěšeno: 31.12.2017

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017- Změna rozpočtu na rok 2017

Vyvěšeno: 20.4.2017

Sejmuto: 31.12.2017

Dokument ke stažení

Schválený závěrečný účet 2016

Schválený závěrečný účet 2016

Vyvěšeno: 20.4.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Usnesení 19.4.2017

Usnesení 19.4.2017

Vyvěšeno: 20.4.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Obecně závazná vyhláška 1/2017

Obecně závazná vyhláška 1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Vyvěšeno: 20.4.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Přerušení dodávky elektřiny 11.5.2017

Přerušení dodávky elektřiny dne 11.5.2017

Vyvěšeno: 12.4.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Přerušení dodávky elektřiny 3.5.2017

Přerušení dodávky elektřiny 3.5.2017

Vyvěšeno: 12.4.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška-úpravy provozu na silnici III/180

Veřejná vyhláška - úpravy provozu na silnici III/180

Vyvěšeno: 12.4.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na VZ 19.4.2017

Pozvánka na VZ dne 19.4.2017

Vyvěšeno: 12.4.2017

Sejmuto: 12.4.2017

Dokument ke stažení

Oznámení o uložení zásilky

Oznámení o uložení písemnosti
Paní Barbora Pokorná má uloženou písemnost na poště Trnová, kterou může vyzvednout v otevíracích hodinách do 20.4.2017.

Vyvěšeno: 12.4.2017

Sejmuto:

Oznámení o uložení zásilky

Oznámení o uložení písemnosti
Paní Jaroslava Žáková má uloženou písemnost na poště Trnová, kterou může vyzvednout v otevíracích hodinách do 20.4 2017.

Vyvěšeno: 12.4.2017

Sejmuto:

Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně příloh.
Vyvěšeno: 3.4.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Vyvěšeno: 3.4.2017
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Dolní Bělá Vyvěšeno: 29.3.2017
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočet Sružení Bělská skupina na rol 2017

Rozpočet Sdružení Bělská skupina na rok 2017

Vyvěšeno: 23.3.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Schválený rozpočet obce Krašovice na rok 2017

Schválený rozpočet obce Krašovice na rok 2017

Vyvěšeno: 15.3.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017

Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017

Vyvěšeno: 15.3.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o zahájení řízení

Vyvěšeno: 15.3.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Povolení k těžbě dřeva - Týrová

Vyvěšeno: 15.3.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Vyvěšeno: 8.3.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Kácení stromu

Zahájení řízení - kácení stromu obec.
Vyvěšeno 1.3.2017
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Kácení stromů

Zahájení řízení - kácení stromů Odstrčil.
Vyvěšeno 1.3.2017
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Povolení k těžbě dřeva

Povolení k těžbě dřeva - Beneš Ladislav

Vyvěšeno: 1.3.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno: 22.2.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Rozpočtové opatření č. 1

Vyvěšeno: 22.2.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na 1.Veřejné zasedání dne 15.2.2017

Pozvánka na 1.Veřejné zasedání dne 15.2.2017

Vyvěšeno: 7.2.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o uložení písemnosti

Pan Radim Novotný má uloženou písemnost na poště Trnová, kterou může vyzvednout v otevíracích hodinách do 13.2.2017.

Vyvěšeno: 8.2.2017

Sejmuto:

Oznámení o uložení písemnosti

Pan Radek Merhaut má uloženou písemnost na poště Trnová, kterou může vyzvednout v otevíracích hodinách do 10.2.2017.

Vyvěšeno: 1.2.2017

Sejmuto:

Valná hromada HS Mrtník

Pozvánka na valnou hromadu HS Mrtník

Vyvěšeno: 20.1.2017

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Vyvěšeno: 2.12.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení