Vyhlášky obce

Vyhláška 1/2017

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Dokument ke stažení

Vyhláška 2/2016

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.

Dokument ke stažení

Vyhláška 1/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Dokument ke stažení

Vyhláška 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krašovice.

Dokument ke stažení

Vyhláška 3/2014

kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě.

Dokument ke stažení

Vyhláška 1/2014

o místním poplatku ze psů.

Dokument ke stažení

Vyhláška 5/2012

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Dokument ke stažení

Vyhláška 1/2009

kterou se ruší dříve vydané vyhlášky o změně koeficientu pro daň z nemovitostí.

Dokument ke stažení

Řád veřějného pohřebištěDokument ke stažení

Jednací žád zastupitelstvaDokument ke stažení